facebook

Modernizacje w Chełmie

W poniedziałek, 17. marca 2014 roku, dwie wybrane placówki z Chełma, otrzymały od Fundacji Nasza Ziemia nowoczesne i energooszczędne urządzenia AGD.

O godzinie 11.30 Dom Małych Dzieci dostał nowy odkurzacz, natomiast o 13.00 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy otrzymał pralkę oraz żelazko. Modernizacje, które zostały przeprowadzone w ramach programu Zielona Stopa Filantropa, były możliwe dzięki zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych przeprowadzonej wśród pracowników firmy CEMEX Polska Sp. z o.o.

Prowadzony od 2 lat przez Fundację Nasza Ziemia Program Zielona Stopa Filantropa ma na celu poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej. Jest to możliwe dzięki organizowanym w całej Polsce zbiórkom zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności telefonów komórkowych.

W 2013 roku, w ramach 20. Jubileuszowej akcji „Sprzątanie świata – Polska“, zbiórkę telefonów komórkowych i elektroodpadów zorganizowała firma CEMEX Polska Sp. z o.o.

„Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników oraz ich angażowanie w inicjatywy na rzecz środowiska jest jednym z kluczowych elementów polityki środowiskowej CEMEX Polska. Od 2011 roku z sukcesem prowadzimy cykliczną zbiórkę zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz telefonów komórkowych od naszych pracowników. Poprzez zbiórkę edukujemy na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem oraz w konkretny sposób pomagamy Domom Dziecka.” - powiedziała Katarzyna Osowiecka, specjalista ds. środowiska i ochrony bioróżnorodności w CEMEX Polska.

W związku z wielkim zaangażowaniem pracowników CEMEX Polska, z zebranych środków finansowych udało się pomóc dwóm placówkom z Chełma – Domowi Małych Dzieci oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu.

„Dom Małych Dzieci w Chełmie powstał ze struktur Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2011 roku. Przedmiotem naszej działalności jest zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w Domu do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej. Placówka łączy zadania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę.” - powiedziała Pani Dorota Protasiewicz, dyrektor placówki. - „Przekazany przez Fundację Nasza Ziemia sprzęt nowoczesnej technologii i wysokiej jakości przyczyni się do uzyskania oszczędności w energii elektrycznej i zmniejszenia ponoszonych przez placówkę wydatków za prąd .”

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmie już ponad pół wieku służy dzieciom, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. „Misją placówki jest jak najpełniejsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie bezpieczeństwa oraz akceptacji” – powiedziała dyrektor ośrodka, Pani Małgorzata Kwiecińska. - „Zależy nam aby uczniowie byli samodzielni, aktywni, mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego też nasz ośrodek pełni funkcję edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, rewalidacyjną i specjalistyczną.”

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.teledar.pl

Zdjęcia pokaz slajdów PicLens