zapisz30akcja

 

Informacje o Kampanii

W styczniu 2012 roku ruszyła kolejna faza Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego realizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.
 Jej celem jest propagowanie pojęcia i stylu życia opartego o zasadę rozwoju zrównoważonego, a w szczególności prostych sposobów ochrony środowiska na co dzień, ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększanie efektywności energetycznej. W ramach Kampanii, do czerwca 2014 roku zostaną przeprowadzone szkolenia
i warsztaty, w tym także szkolenia e-learningowe, wydane zostaną nieodpłatne materiały dydaktyczne i promocyjne, odbędą się kampanie informacyjne, ogólnopolskie akcje i programy ekologiczne. A wszystkie te narzędzia będą nieodpłatnie dostępne dla szkół, organizacji i wszystkich zainteresowanych instytucji – zapraszamy do zapoznania się z programem Kampanii i do udziału w niej.

 

Działania w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011- 2014:

 

Szkolenia, warsztaty, konferencje

Nietypowa lekcja o Bioróżnorodności - cykl warsztatów terenowych w różnych typach siedliskowych, dla nauczycieli
i edukatorów

Letnia Szkoła Liderów Ekologii. Dwie edycje nieodpłatnie dla 60 nauczycieli, wychowawców, instruktorów, koordynatorów programów z organizacji społecznych.
Galerię można obejrzeć poniżej:

edycja 2012  edycja 2013

Ekoedukacja.pl – szkolenia e-learning - w systemie ciągłym między kwietniem 2012 a marcem 2014.

Konferencja „Edukacja przygodą” 2011 i 2013 - w październiku 2011 roku odbyła się pierwsza konferencja naukowo-metodyczna nt. edukacji terenowej (outdoor & adventure education). Dostępna jest już publikacja podsumowująca konferencję. Informacje o edycji pierwszej można znaleźć tutaj.

 

Pomoce dydaktyczne

Pakiet edukacyjny „Ogród – ostoja zwierząt”, towarzyszący programowi „Ogród – ostoja zwierząt”.

Gra planszowa Ptasia Natura 2000 do wykorzystania we wszystkich formach edukacji ekologicznej nt. ochrony ptaków i obszarów Natura 2000. Wydawnictwo nieodpłatne, dostępne w drugiej połowie 2012 roku. Obecnie dystrybucja została zakończona.

Po stronie natury. Edukacja ekologiczna w terenie – zbiór konspektów zajęć dla różnych poziomów nauczania, wykorzystujących różne formy i metody pracy. Wspólnym mianownikiem jest las jako przedmiot lub miejsce zajęć. Obecnie dystrybucja została zakończona.


Konkursy
Konkurs grantowy „Po stronie natury” - edycja 2013 konkursu już trwa! Kolejna edycja na rok 2014 obecnie w przygotowaniu. Zielony Konkurs Klubów Naszej Ziemi – edycja 2012 i 2013 została już zakończona.


Ogólnopolskie programy i działania – dla każdego

Happeningi.
Cykl happeningów promujących rozwój zrównoważony. Lista planowanych happeningów tutaj. 

Program „Ogród – ostoja zwierząt”. Jego celem jest promocja zakładania i zakładanie miejsc zielonych (ogrodów, rabat, zakątków) z miejscowymi gatunkami roślin, tak aby chronić lokalną bioróżnorodność. Szczegóły programu.

Program „Pomóżmy kasztanowcom” - zbieranie i utylizacja liści kasztanowców białych z poczwarkami szrotówka kasztanowcowiaczka, niszczącego te drzewa. Szczegóły tutaj.
Sprzątanie świata – Polska. Tradycyjnie, w trzeci weekend września. Więcej o Akcji Sprzątanie świata tutaj. W trosce o Bałtyk – Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku. Start każdej edycji 22 marca, w europejski Dzień Morza Bałtyckiego (i Światowy Dzień Wody), kulminacja działań latem. Szczegóły programu. Atrakcja specjalna dla zarejestrowanych uczestników Kampanii - ekologiczna gra terenowa, oparta o formułę gry miejskiej.


Kampania informacyjna

Spoty wideo promujące gospodarkę odpadami (zmniejszanie objętości odpadów – gniecenie ich) oraz poszanowanie wody. Do pobrania i obejrzenia tutaj.

Kampania outdoorowa

Rok 2012"Zgnieć śmieć" kampania promująca zmniejszanie objętości odpadów przed ich wyrzuceniem

Rok 2013 - "Każda kropla ma znaczenie" kampania promująca oszczędzanie wody
 

Komiks promujący codzienne sposoby ochrony środowiska.
I tom został zakończony i rozdystrybuowany. II tom w przygotowaniu na marzec 2014.
Serwisy internetowe Fundacji Nasza Ziemia są głównym źródłem wiedzy i mariałów informacyjno edukacyjnych z zakresu rozwoju zrównoważonego: naszaziemia.pl, recykling.pl, ekoedukacja.pl , klimatdlaziemi.pl, pomozmykasztanowcom.pl, ogródostojazwierzat.pl. Opis wszystkich naszych sarwisów internetowych w dziale "POLECAMY"

 

 

Więcej informacji u koordynatora Kampanii: Ula Fabianiak, ula.fabianiak@naszaziemia.pl

 

 NFOŚiGW

Działania Kampanii dofinansowane są ze środków Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załączniki