zapisz30akcja

 

Wyniki badania świadomości
osobistego wpływu człowieka na środowisko

Badanie opinii zrealizowane zostało przez firmę Biostat w marcu 2012 r. na zlecenie i pod kierunkiem Fundacji Nasza Ziemia. Celem badania było określenie poziomu świadomości osobistego wpływu na środowisko oraz postaw respondentów w zakresie gospodarki odpadami, wykorzystania energii, używania wody, ochrony bioróżnorodności, znajomości pojęcia i stosowania zasad rozwoju zrównoważonego, a także ogólnych postaw w zakresie ochrony środowiska. W toku badania zgromadzono również katalog opinii na temat bioróżnorodności oraz osobistego planu rozwoju zrównoważonego. Badanie jest częścią Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, zainicjowanej i prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia. Badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiosną 2014 roku będzie przeprowadzone analogiczne badanie, dzięki któremu będzie można zmierzyć zmiany w badanych zjawiskach.

Badanie zostało zrealizowane na wyselekcjonowanych, czterech głównych grupach badawczych:

W przeprowadzonym badaniu wykorzystano metodę ilościową w postaci wywiadu kwestionariuszowego. W przypadku edukatorów, urzędników samorządowych oraz przedsiębiorców i pracowników firm zastosowano wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI). Kwestionariusz został opracowany przez Wykonawcę badania. Zagadnienia stanowiące jego treść zostały skonstruowane w oparciu o wytyczne określone przez Zamawiającego, składając się łącznie z 40 pytań.

Badanie miało charakter ogólnopolski. W każdym województwie przebadano po 16 osób z każdej z wytypowanych grup respondentów. W efekcie, w każdym województwie zostały przeprowadzone łącznie 64 wywiady.


 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań!

Załączniki