facebook

Szkolenia e-learningowe

Fundacja Nasza Ziemia serdecznie zaprasza nauczycieli oraz edukatorów do udziału w bezpłatnych szkoleniach internetowych dotyczących OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI.

Wzięcie udziału w e-szkoleniu gwarantuje uzyskanie pożytecznej wiedzy na temat różnorodności biologicznej Polski oraz jej głównych zagrożeń.

Celem szkolenia jest również prezentacja prawnych podstaw ochrony bioróżnorodności oraz walorów szaty roślinnej i fauny Polski.

Co, gdzie, kiedy?

Szkolenia odbywają się w formie e-learningu poprzez platformę internetową Fundacji Nasza Ziemia. Kursy przeznaczone są dla  edukatorów oraz nauczycieli wszystkich szczebli i przedmiotów nauczania z terenu całej Polski. Każdy kurs składa się z  trzech modułów zakończonych krótkim zadaniem zaliczeniowym. Ostatnim etapem szkolenia jest prosty test z wiedzy zdobytej podczas kursu. Po zaliczeniu całości kursu uczestnik otrzyma  imienny certyfikat ukończenia kursu w wersji elektronicznej.

Fundacja uruchomiła cztery (w tym 2 wakacyjne) trzytygodniowe kursy internetowe w następujących terminach:

I szkolenie: od 15 lipca do 04 sierpnia 2013 r.
II szkolenie: od 12 sierpnia do 01 września 2013 r.
III szkolenie: od 9 do 29 września 2013 r.
IV szkolenie:  od 7 do27 października 2013 r.


Szczególnie zachęcamy do udziału w kursach wakacyjnych, kiedy to łatwiej znaleźć czas na doszkalanie siebie a nie innych.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zgłosić chęć uczestnictwa do koordynatora szkoleń i podać termin kursu. Kontakt: kasia.osowiecka@naszaziemia.pl tel. +48 503 900 321.

Zapisy na każdy kurs trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie danego szkolenia. Po zapisaniu na kurs uczestnicy otrzymają instrukcje obsługi platformy

Udział w szkoleniu to okazja do:
• zdobycia wiedzy pozwalającej zdefiniować różnorodność biologiczną oraz dostrzec jej główne zagrożenia i potrzeby ochrony,
• uporządkowania wiedzy na temat prawnych podstaw ochrony różnorodności biologicznej w Polsce,
• poznania walorów i metod ochrony szaty roślinnej Polski,
• poznania różnorodności fauny Polski,  jej zagrożeń i metod ochrony,
• przećwiczenia zdobytej wiedzy.

Dlaczego warto?
• sprawdzone narzędzie edukacyjne – prowadzone w 2012 r. kursy  „Granty dla Ziemi – pozyskiwanie funduszy na działalność edukacyjną” cieszyły się dużym zainteresowaniem i uzyskały bardzo pozytywne oceny uczestników;
• doświadczeni moderatorzy - zaletą naszego kursu jest stały kontakt z moderatorem posiadającym doświadczenie w czynnej ochronie bioróżnorodności, dzięki czemu kursant uzyskuje pełną informację zwrotną na temat wykonanych zadań;


• praktyczna wiedza do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych

Szczegółowych informacji na temat wakacyjnej edycji szkoleń udziela koordynator szkolenia Katarzyna Osowiecka, e-mail: kasia.osowiecka@naszaziemia.pl, tel. +48 503 900 321

Zapisz się na kurs już teraz!

Szkolenia internetowe realizowane są w ramach Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.