zapisz30akcja

O konkursie

 

Aktualnie działanie programu zostało zawieszone

Konkurs grantowy „Henkel - zielone granty” to wspólny projekt Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci oraz młodzieży oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań.

 

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i realizacja projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w Polsce,  projekty powinny wpisywać się w przynajmniej jeden z wymienionych obszarów ekologicznych:

Kto może ubiegać się o granty?

Projekty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii:

  1. przedszkoli,
  2. szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. szkół średnich i wyższych,
  4. organizacji pozarządowych i samorządowych.

Wysokość grantów

Na Zielone Granty przeznaczona została pula 100 000 złotych do rozdysponowania. Organizator nie zastrzega minimalnej  wartości grantu, o jaki można się ubiegać w konkursie, natomiast maksymalna wartość wnioskowanego grantu wynosi 15 000 złotych.

Harmonogram konkursu

do 17 stycznia 2011 - nadsyłanie aplikacji;
do 18 lutego 2011 - wyłonienie projektów do wsparcia grantami;
do 15 marca 2011 - podpisanie umów grantowych;
do 30 listopada 2011 - realizacja projektów i nadesłanie raportów i rozliczeń z ich wykonania

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem oraz wnioskiem aplikacyjnym!

 Henkel Zielone Granty 

Załączniki