zapisz30akcja

 

KONKURS GRANTOWY PO STRONIE NATURY 2016

Już od dziś do 31 maja br. włącznie można zgłaszać swoje projekty na konkurs grantowy Po stronie natury.

Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, publicznych i niepublicznych, a także do instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski (w tym samorządów oraz organizacji pozarządowych).

Projekt grantowy powinien odnosić się do jednego lub więcej tematów priorytetowych konkursu. Tematami priorytetowymi Konkursu Grantowego – edycja 2016 są:
a.) bioróżnorodność,
b.) deficyty wody, ze wskazaniem na rolę lasu / drzew w tej sferze,
c.) gatunki zagrożone (rośliny i zwierzęta),
d.) recykling / mądre zarządzanie zasobami surowców,
e.) odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrodniczych i odpowiedzialna turystyka.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu, zgodnych z celami konkursu i mieszczących się w jednej z dwóch kategorii:

a.) Zaproś naturę do siebie – działania o charakterze edukacyjnym, które nie zakładają trwałych inwestycji np. warsztaty, seminaria, cykl zajęć lekcyjnych i terenowych, spotkania ze specjalistami, bezpośrednia obserwacja przyrody, działania o charakterze badawczym i doświadczalnym, itd. Działania w ramach kategorii Zaproś naturę do siebie mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 5.000 złotych.

b.) Małe formy ochrony przyrody – działania o charakterze edukacyjnym, które zakładają dodatkowo trwałe inwestycje np. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o zbudowanie ścieżki edukacyjnej, wyszukiwanie drzew spełniających wymogi pomników przyrody, sadzenie drzew, stawianie tablic edukacyjnych o ekosystemach, tworzenie ścieżek zmysłów, odnawianie szlaków turystycznych, itd. Działania w ramach kategorii Małe formy ochrony przyrody mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 10.000 złotych.

Łącznie do rozdania jest pula 100.000 (sto tysięcy) złotych do rozdysponowania w postaci grantów przeznaczonych na organizację działań ekologicznych w podziale:
a.) 5 dofinansowań do 10.000 zł w ramach aktywności Małe formy ochrony przyrody – wprowadzenie konkretnych działań/czynności/inwestycji służących poszanowaniu środowiska, w tym odpowiedzialna turystyka,
b.) 10 dofinansowań do 5.000 zł w ramach aktywności Zaproś naturę do siebie – bezpośrednia obserwacja przyrody, a także projekty badawcze i nauka przez doświadczenie.

Harmonogram Konkursu Grantowego – edycja 2016:
- do 31 maja 2016
– nadsyłanie wniosków,
- do 24 czerwca 2016 – wyłonienie i ogłoszenie projektów do wsparcia grantami,
- do 28 kwietnia 2017 – realizacja projektów grantowych,
- do 19 maja 2017 – nadsyłanie sprawozdań ze zrealizowanych projektów.

Regulamin oraz formularz wniosku grantowego z instrukcją wypełnienia można znaleźć poniżej lub na stronie programu Po stronie natury.

W przypadku pytań lub wątpliwości, zachęcamy do zapoznania się z działem PYTANIA I ODPOWIEDZI lub prosimy o kontakt telefoniczny: 22 622 81 18.

Załączniki