zapisz30akcja

O PROGRAMIE

Aktualnie działanie programu zostało zawieszone

 

Od kwietnia 2010r. Fundacja Nasza Ziemia jest członkiem międzynarodowego panelu organizacji pozarządowych OCEAN2012.

OCEAN2012Misją OCEAN2012 jest doprowadzenie do reformy Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej polegającej wprowadzeniu do tej polityki zasad zrównoważonego rozwoju. Dzięki zrównoważonemu rybołówstwu świat zyska zdrowe, tętniące życiem oceany, przyczyniające się do dobrobytu ludzkości.

W dzisiejszych czasach zasoby mórz i oceanów są zagrożone z powodu nadmiernej ich eksploatacji przez człowieka. Naukowcy obserwują zjawisko tzw. przełowienia - ryb łowi się tak dużo, że niemożliwa jest odbudowa ich populacji. Ponadto wiele gatunków ryb zagrożonych jest wyginięciem. Również stosowane przez przedsiębiorstwa rybackie techniki połowowe budzą niepokój. Niejednokrotnie podczas połowów ryb w wyniku tzw. przyłowu śmierć ponoszą ssaki morskie takie jak foki lub delfiny.

Wbrew powszechnej opinii, na stan zasobów mórz i oceanów ma wpływ każdy z nas. Przykładowo podczas zakupów możemy wybierać tylko produkty pochodzące z niezagrożonych populacji oraz takie przetwory ryb, przy łowieniu których nie ucierpiały morskie ssaki. Do tego niezbędna jest jednak świadomosć istniejącego problemu.

Potrzeba ochrony bioróżnorodnosci mórz i oceanów jest ogromna, a sam temat wymaga nagłaśniania i szeroko zakrojonej edukacji społeczeństwa.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej OCEAN2012 gdzie część zakładek i informacji przygotowano dla Państwa również w języku polskim.