zapisz30akcja

 

 

Jak postępować z elektrodpadami?

Publiczna kampania edukacyjna na temat postępowania z elektroodpadami.
Partnerami zlecającymi i finansującymi kampanię są Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. i REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.


ELEKTROODPADY to wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub baterie.

NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ RAZEM Z INNYMI ODPADAMI - POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI:

> ODDAJ ZUŻYTY SPRZĘT W MIEJSCU DOSTAWY
W przypadku zakupu przez Internet lub w sklepie stacjonarnym z opcją dostawy, zużyty sprzęt tego samego rodzaju co dostarczany i w tej samej ilości, można NIEODPŁATNIE oddać w miejscu dostawy nowego urządzenia.

> ZOSTAW ZSEE W SKLEPIE, W KTÓRYM KUPUJESZ NOWE URZĄDZENIE
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy tego samego typu i w tej samej ilości, np. kupując telewizor możemy NIEODPŁATNIE oddać stary. Małogabarytowe elektroodpady możesz zostawić bezpłatnie we wskazanym miejscu w każdym dużym sklepie ze sprzętem elektronicznym.

> ODNIEŚ DO PUNKTU ZBIERANIA
W każdej gminie powinien znajdować się punkt zbiórki zużytego sprzętu, działający w PSZOK – Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Informacja o najbliższych lokalizacjach dostępna jest zazwyczaj na stronach internetowych lub tablicach ogłoszeń urzędów gmin.

> ZOSTAW W PUNKCIE SERWISOWYM
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia takiego urządzenia.

>> ZGŁOŚ ODBIÓR W RAMACH PROJEKTU DECYDUJESZ.PL
Jeśli chcesz oddać sprzęt wielkogabarytowy, ale nie kupujesz nowego sprzętu i nie korzystasz z przysługującego Ci prawa do bezpłatnego oddania elektroodpadów w miejscu dostawy, zgłoś odbiór za pomocą formularza.

ZEBRANY W TEN SPOSÓB SPRZĘT TRAFIA DO ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA, GDZIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI USUWANE SĄ Z NIEGO SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE, A POZOSTAŁE ELEMENTY TRAFIAJĄ DO RECYKLINGU.

 

DLACZEGO NIE WOLNO WYRZUCAĆ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI?

 


RODZAJE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W WYBRANYCH RODZAJACH SPRZĘTU:
 

Electro System

MONITORY: arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć. Substancje te posiadają silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze.

LODÓWKI: freony. Główny czynnik odpowiedzialny za powstanie dziury ozonowej.

KOMPUTERY: związki bromu. Powodują schorzenia układów rozrodczego i nerwowego.

ŚWIETLÓWKI: rtęć i luminofory. Rtęć powoduje zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, koordynacji ruchowej.

 

Decydujesz.pl

Symbol zgodności z dyrektywą unijną WEEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment) oznacza, że nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

PAMIĘTAJ! KAŻDY Z NAS WŁAŚCIWYM POSTĘPOWANIEM ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ZAPOBIEGA POTENCJALNYM NEGATYWNYM KONSEKWENCJOM DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ DLA ZDROWIA LUDZI I ZWIERZĄT. POSTĘPUJ EKOLOGICZNIE!

Więcej informacji o ELEKTROODPADACH znajdziesz na www.electro-system.pl lub www.remondis-electro.pl.

 


REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. posiada ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie zbiórki, przetwarzania, odzysku oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  Zakłady przetwarzania prowadzone przez REMONDIS Electrorecycling prowadzone są m.in. w Austrii, Francji, Niemczech i Polsce.

Od ponad pięciu lat firma współpracuje z Fundacją Nasza Ziemia w ramach Akcji Sprzątanie świata - Polska i w programie zbiórki telefonów komórkowych.

Więcej: http://www.remondis-electro.pl
 Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. należy do renomowanej Grupy REMONDIS działającej od lat w wielu krajach Europy i całego świata w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami.

Celem działania Electro-System jest organizacja przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu, a także prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

Więcej: http://www.electro-system.pl