zapisz30akcja

O programie

Aktualnie działanie programu zostało zawieszone

 

Kwestie ochrony środowiska oraz prawidłowej gospodarki odpadami w naszym kraju spoczywają ustawowo na samorządach lokalnych. Gminy mają w tym wypadku obowiązki (chociażby zapewnienie systemu do selektywnej zbiórki czy objęcie 100% mieszkańców edukacją ekologiczną) natomiast nie mają odpowiednich narzędzi by wywiązywać się z tych obowiązków w sposób efektywny.

Fundacja Nasza Ziemia opracowała narzędzie - program wsparcia w edukacji odpadowej i organizacji systemowej zbiorki odpadów dla samorządów. Nosi on nazwę „Czysta Gmina” i prowadzony jest przez Fundację od 1999 roku. Z jego doświadczeń skorzystało już ponad 70 samorządów w Polsce. W 2000 roku program zdobył wyróżnienie „Złotego Liścia” Ministerstwa Środowiska.

Koncepcja programu „Czysta Gmina” powstała w oparciu o doświadczenia wielu gmin, z którymi mieliśmy kontakt. W latach 1999-2000 Fundacja Nasza Ziemia przygotowała oraz zrealizowała z sukcesem projekt pilotażowy w gminie Izabelin, wspierany przez firmę Bayer. W roku 2000, wykorzystując doświadczenia izabelińskie, kolejne gminy przystąpiły do wdrażania naszego programu, między innymi Konstancin-Jeziorna, Tarczyn i Brwinów oraz gminy zrzeszone w Celowym Związku Gmin CZG-12. Od roku 2006 przy współpracy Fundacji gmina Wołomin prowadzi projekt „Czysty Wołomin” (program edukacyjno-informacyjnego wsparcia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na terenie gminy). Opinie gospodarzy były i są niezwykle przychylne, a sam projekt „Czysta Gmina” spotkał się z dużą aprobatą ze strony jego uczestników.

Wiele lokalnych problemów ekologicznych można i trzeba rozwiązywać przy aktywnym udziale mieszkańców. Nie wystarczy jedynie uprzątać śmieci, trzeba przede wszystkim zadbać o pracę u podstaw - zapobiegać pojawianiu się nowych, zmienić świadomość społeczeństwa. Kary w tym przypadku nie stanowią optymalnego czy nawet wystarczającego rozwiązania. Najważniejsza jest edukacja środowiskowa mieszkańców. To samo dotyczy też selektywnej zbiorki odpadów, której sukces zależy przede wszystkim od osobistego zaangażowania się w nią mieszkańców. To kluczowe założenia działania Fundacji Nasza Ziemia w projekcie „Czysta Gmina”, zaś sam projekt zawsze musi być „skrojony na miarę” konkretnego samorządu i jego unikalnych uwarunkowań.

 

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z Ewą Żukowską, ewa.zukowska@naszaziemia.pl, tel. 22 622 81 18.