facebook

 

Cykl artykułów prasowych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z cyklem artykułów, który powstał

w ramach Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego

dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

art. 1 – ogrody dla wszystkich (siedliska roślin i zwierząt)

art. 2 – o rozwoju zrównoważonym

art. 3 – o postępowaniu z odpadami

art. 4 – o roli drzew

art. 5 – o Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w r. 2012

art. 6 – o poszanowaniu wody – staw kąpielowy

art. 7 – o ekologii w mieście

art. 8 – o bioróżnorodności

art. 9 – o zakupach przyjaźniejszych dla środowiska

art. 10 – o poszanowaniu wody – zrównoważona gospodarka wodna

art. 11 - codzienne sposoby dbania o środowisko

art. 12 - o oszczędzaniu energii

art. 13 - Sprzątanie świata - Polska 2011 - podsumowanie kampanii

art. 14 - Bałtyk też może... Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2012

art. 15 - Podaruj święta naturze

art. 16 - Sadzimy kwiatki na Dzień Matki

art. 17 - Sprzątanie świata - Polska 2012

art. 18 - Badanie opinii publicznej

art. 19 - o niemarnowaniu wody

art. 20 - o Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego

art. 21 - Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2013

art. 22 - Nietypowa lekcja o bioróżnorodności

art. 23 - o Jubileuszu Fundacji Nasza Ziemia

art. 24 - Odpowiedzialna konsumpcja

art. 25 - Święta w zgodzie z naturą

art. 26 - Zbieram pomagam

art. 27 - o tworzywach sztucznych

art. 28 - o problemie z elektroodpadami

art. 29 - Świąteczny prezent dla Ziemi

art. 30 - Odkrywamy czystą Polskę

art. 31 - Podsumowanie 21. akcji Sprzątania świata - Polska

art. 32 - o edukacji ekologicznej

art. 33 - Sprzątanie świata - Polska 2013

art. 34 - o dzikich wysypiskach

art. 35 - Stanowisko Fundacji ws. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

art. 36 - Pomagajmy Ziemi codziennie

art. 37 - Podsumowanie Marszu Bałtyckiego

art. 38 - Bez informacji i edukacji ani rusz

art. 39 - Edukacja odpadowa

art. 40 - Gminna kampania

art. 41 - Kluby Naszej Ziemi

art. 42 - Nadzieja na czystsze powietrze

art. 43 - Optymistycznie, czyli wyniki badania opinii publicznej

art. 44 - Raport NIK nie bardzo optymistyczny

art. 45 - Rozmiar ma znaczenie, czyli zgnieć śmieć!

art. 46 - o śmieciowej rewolucji

art. 47 - Święta na kredyt

art. 48 - W prezencie dla środowiska

art. 49 - Wszystkie oczy skierowane na Bałtyk

art. 50 - Wszystkie ręce na pokład

art. 51 - Zielona Stopa Filantropa

Załączniki

1_ogr_-dla_-wszystkich_-istot.doc 2_zrlwnowazony_rozwoj.doc 3_mieci.doc 4_drzewa.doc 5_rio.doc 6-woda.doc 7-_miasto.doc 8_roznorodno-_biol.doc 9_zakupy.doc 10_woda.doc 11_codziennie-dbam-o-rodowisko.doc 12_o-oszczdzaniu-energii.doc 13_sprztanie-wiata-polska-2011-p.doc 14_batyk-tez-morze-msb-2012.doc 15_podaruj-wita-naturze-2012_grudzie.doc 16_sadzimy-kwiatki-na-dzie-matki-2012.doc 17_sprztanie-wiata-polska-2012.doc 18_badania-opinii.doc 19_niemarnowanie-wody.doc 20_kampania-na-rzecz.doc 21_msb2013-podsumowanie-do-zielonej-li.doc 22_lekcja-biorlznorodnoci-artyku.doc 23_o-jubileuszu-wrzesie-2013aktdom.doc 24_odpowiedzialna-konsumpcja_krajkaaktdo.doc 25_wita-w-zgodzie-z-natur.doc 26_zbieram-pomagam.doc 27_tworzywa-sztuczne.doc 28_problem-zsee.doc 29_witeczny-prezent-dla-ziemi.doc 30_odkrywamy-czyst-polsk.doc 31_podsumowanie-21-sprztania-wiata.doc 32_edukacja-ekologiczna.doc 33_sprztanie-wiata-2013.doc 34_dzikie-wysypiska.doc 35_o-utrzymaniu-czystoci-i-porzdku-w.doc 36_pomagajmy-ziemi-codziennie.doc 37_podsumowanie-marszu-batyckiego.doc 38_bez-info-i-eduakt.doc 39_edukacja-odpadowaakt.doc 40_gminna-kampania.doc 41_kluby-naszej-ziemiakt.doc 42_nadzieja-na-czystsze-powietrze.doc 43_optymistycznie-podsumowanie-ankiety.doc 44_raport-nik-nie-bardzo-optymistyczny.doc 45_rozmiar-ma-znaczenie-zgnie-mie.doc 46_mieciowa-rewolucja.doc 47_wita-na-kredyt.doc 48_w-prezencie-dla-rodowiska.doc 49_wszystkie-oczy-skierowane-na-batyk.doc 50_wszystkie-rce-na-pokad.doc 51_zielona-stopa-filantropa.doc