zapisz30akcja

„Bałtyk – nasze morze”


Aktualnie działanie programu zostało zawieszone

 

 

Bałtyk jest wciąż jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie, choć jednymz najmłodszych. Proces wymiany wód w naszym Morzu to okres aż 30 lat. Jeśli i my chcemy doświadczyć czystego i pełnego życia Bałtyku, już dziś musimy zacząć działać. Morze Bałtyckie potrzebuje takich działań, które pozwolą zachować jego walory dla przyszłych pokoleń. Bałtyk potrzebuje przyjaciół. Każdy z nas może zostać przyjacielem Bałtyku, poprzez poznanie stając się odpowiedzialnym za stan wody i organizmów w nim żyjących w myśl zasady, że aby coś chronić trzeba najpierw to poznać, pokochać i zrozumieć.

Kampanią „Bałtyk – nasze morze”, Fundacja Nasza Ziemia chce przyczynić się do budowania poczucia związku z Morzem Bałtyckim wśród mieszkańców wszystkich zakątków Polski.

 

 

Dziękujemy Panu Andrzejowi Pągowskiemu za przygotowanie na potrzeby kampanii projektu plakatu.