zapisz30akcja

 

 

Projekt "Trzmiele w ogrodzie" jest realizowany w ramach dofinansowania otrzymanego w konkursie Fundacji Cemex Budujemy przyszłość, w 2014 roku. pszczoła

Aktualnie działanie programu zostało zawieszone

 

 

Cele projektu:
1) zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na różnorodność, rolę oraz problem masowego ginięcia pszczołowatych (m.in. trzmieli) w wyniku zmian środowiskowych spowodowanych (m. in) przez człowieka
2) podjęcie konkretnych działań na rzecz zachowania lokalnej różnorodności biologicznej
3) stworzenie miejsc do gniazdowania dla pszczołowatych (pszczoła miodna, trzmiele, pszczoły samotnice, np. murarka ogrodowa)
4) stworzenie enklawy z bazą pokarmową dla trzmieli, nieopodal miejsc gniazdowania
5) propagowanie aktywnej, praktycznej edukacji w terenie, opartej na samodzielnym działaniu uczestników
6) zachęcenie do prowadzenia obserwacji (występowania owadów, zajmowania miejsc do gniazdowania)
7) przybliżenie świata owadów społecznych, obalenie stereotypów, wskazanie jak każdy z nas może pomagać owadom pożytecznym
8) aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie, zachęcenie do samodzielnych działań.

Projekt realizowany jest od maja 2014. Głównym działaniem jest założenie klombów z roślinami pożytkowymi dla pszczołowatych, zwłaszcza dla trzmieli. Klomby powstaną w dwóch lokalizacjach, w szkołach podstawowych na południu Polski: w Jaroszowcu (gm. Klucze) i w Dziergowicach (gm. Bierawa). Niewielkie "pastwiska" dla trzmieli zostaną obsadzone roślinami rodzimymi lub ozdobnymi (hodowlanymi). Zwracamy uwagę na to, aby sadzone przez nas rośliny nie były konkurencją dla rodzimej flory - aby nie były to gatunki inwazyjne. Przy okazji powstawania klombów przeprowadzona zostanie pokazowa lekcja dla uczniów na temat  pszczołowatych. Uczniowie poznają oczywiście pszczołę miodną, ale także i dzikie zapylacze w tym także trzmiele.
W sadzenie roślin na klombach zaangażowana będziekadra pedagogiczna oraz uczniowie - dzięki czemu poznają od razu zasady pielęgnacji roślin. Do udziału w wydarzeniach zostaną zaproszeni nauczyciele z lokalnych szkół, których mamy nadzieję zainspirować w ten sposób do samodzielnych działań. Wszyscy otrzymają materiały informacyjne i pomoce dydaktyczne o tematyce związanej z projektem.
Na uczniów Dziergowic i Jaroszowca będzie czekała jeszcze jedna nagroda - konkurs na obserwację "życia" na klombie. Najwytrawniejsi, skrupulatni i uważni obserwatorzy mogą liczyć na nagrody przyrodnicze!

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z zakładania klombu w Jaroszowcu i w Dziergowicach.