Zarejestruj akcję

Poniższy formularz skierowany jest do grup, które planują zorganizowanie akcji terenowej. Gminy, urzędy miast, prosimy o kontakt z potwierdzeniem chęci udziału w Akcji na adres ssp@naszaziemia.pl lub pod numerem telefonu +48 500 393 577

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nasza Ziemia, z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 6/12, 00-503, kontakt e-mail: odo@naszaziemia.pl.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych
Przetwarzamy adres email oraz imię i nazwisko, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach udziału w Akcji Sprzątanie świata - Polska.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu organizacji i realizacji Akcji Sprzątanie świata - Polska.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas rejestracji.
Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na otrzymanie newslettera Fundacji Nasza Ziemia drogą elektroniczną.
Dane są przetwarzane w celach technicznych i statystycznych służących organizacji i sprawozdawczości z realizacji Akcji Sprzątanie świata - Polska.

Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych
Ponadto dane mogą zostać powierzone partnerom, którzy wspomagają nas w procesach realizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych Akcji Sprzątanie świata - Polska, bez zgodny na ich wykorzystanie w jakikolwiek inny sposób.
Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych powyżej w akapicie „Prawa osoby, której dane dotyczą”. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.