zapisz30akcja

Ekowakacje - odpowiedzialna turystyka

Turystyka wpływa na wszystkie elementy środowiska. W regionach turystycznych, nie tylko w szczycie sezonu, ale także podczas przygotowań do niego, wpływ ten przejawia się m.in. w nadmiernym zużyciu i zanieczyszczeniu wód, zanieczyszczaniu powietrza, zmianach w krajobrazie, degradacji gleby, utracie bioróżnorodności. Rozwój turystyki i rekreacji może również stanowić  duże zagrożenie dla lasów i żyjących w nich zwierząt, ponieważ coraz więcej osób zapuszcza się w głąb lasu, wydeptuje nowe ścieżki, przyczynia się do erozji gleby. Także chodzenie i jeżdżenie poza wyznaczonymi ścieżkami zwiększa ingerencję w przyrodę, także poprzez większy hałas i zaśmiecanie terenów leśnych. Swobodnie biegające psy (często bez kagańca) powodują niszczenie szaty roślinnej i erozję gleby, zanieczyszczają odchodami glebę i rośliny, mogą płoszyć i atakować zwierzęta. Szczególnym problemem są powstające w związku z turystyką odpady, często pozostawiane przez turystów na szlakach. 
 
 

Co zostawiają po sobie turyści?

Odwiedzając szlaki turystyczne, brzegi jezior, plaże i lasy po sezonie można dojść do wniosku, że wielu polskich turystów w czasie wypoczynku, daje sobie także „wakacje od odpowiedzialności”.
 
Na szlakach turystycznych można znaleźć praktycznie wszystko od butelek PET, reklamówek, puszek szkła, przez zużytą odzież, obuwie elementy wyposażenia ekwipunków po odpady wielkogabarytowe czy  śmieci po remontach domków kempingowych i letniskowych (najczęściej prywatnych). 
 
Nad rzekami i jeziorami natomiast uciążliwe są niewielkie haczyki, kotwiczki, sieci i żyłki porzucone lub utracone podczas połowów przez wędkarzy. Szczególnie narażone na dewastację są szlaki wodne użytkowane przez sympatyków żeglarstwa, motorowodniactwa, kajakarstwa i wędkarstwa. Utopione oraz unoszone z prądem odpady są przyczyną śmierci zwierząt, które mylą kolorowe nakrętki, kawałki folii i opakowań z pokarmem roślinnym lub zwierzęcym. Zdarza się, ptaki wyścielają wnętrza gniazd odpadami, które nie przepuszczając wody przyczyniają się do jej nagromadzenia w gnieździe, a tym samym do utopienia piskląt. Odpady obecne na brzegach rzek, wśród drzew i krzewów szpecą krajobraz, a ich usunięcie jest zabiegiem pracochłonnym i kosztownym. Co roku, tylko Lasy Państwowe wydają na uprzątanie odpadów z lasów blisko 10 mln zł (informacja z materiałów promocyjnych Lasów Państwowych). 
  
 
Na pięknych polskich jeziorach natomiast, problem stanowią przede wszystkim zanieczyszczenia pochodzące łodzi motorowych i żaglowych.  Wodę zanieczyszczają wycieki benzyny lub ropy, choć głównym problemem są przede wszystkim ścieki z toalet chemicznych i toalet typu „morskiego” oraz tzw. szara woda z kuchni pokładowych. Wielu nieodpowiedzialnych turystów nieczystości często wylewa wprost do lasu lub na brzeg. Także detergenty używane do mycia i czyszczenia łodzi zanieczyszczają wodę, sprzyjając jej eutrofizacji.
 

Mamy nadzieję, że nasze porady sprawią, że czas wolny spędzicie w sposób przyjemny i pożyteczny. Dla siebie i dla środowiska. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradnikami odpowiedzialnego turysty!

PORADNIKI DO POBRANIA