zapisz30akcja

Oszczędzajmy wodę / Nie marnujmy wody

Mimo powszechności wody we wszechświecie i dużej jej ilości na Ziemi, ze względu na jej związanie czy zanieczyszczenie mamy dostęp do zaledwie 1% jej zasobów. Polska ma małe zasoby wodne – jeśli chodzi o Europę to jesteśmy na końcu rankingu zasobności w wodę, a przeciętny Polak ma statystycznie tyle dostępnej wody słodkiej, co statystyczny Egipcjanin.

 

Przypomnijmy: w Polsce woda wykorzystywana jest głównie przez przemysł (ok.67%), gospodarkę komunalną (ok.21%) oraz rolnictwo i leśnictwo (ok.12%).

Ile wody potrzeba:

Dla porównania - do przeżycia człowiek średnio potrzebuje ok. 42.000 l wody przez całe życie. Tyle absorbuje produkcja dwu kilo wołowiny i 20 bochenków chleba... Oczywiście jeść musimy. Ale na pewno nie możemy marnować jedzenia i innych rzeczy, bo sami siebie w ten sposób ograniczamy ilość dostępnej wody.

Jaka jest różnica w zużyciu wody (najpopularniejsze zachowania)

 


Jak zatem dbać o wodę?

 1. nie marnować jedzenia, do produkcji którego zużywamy potężne ilości wody

 2. unikać przedmiotów jednorazowego użytku

 3. premiować i promować technologie i produkty wodooszczędne

 4. dążyć do dłuższego „życia” rzeczy

 5. unikać „wodolejstwa”: zakręcać krany podczas mycia zębów, golenia, nie myć naczyń pod bieżącą wodą ale w misce (a tylko spłukiwać pod kranem),

 6. uszczelniać krany i spłuczki (czyścić lub wymieniać uszczelki) – przez nieszczelną uszczelką może nam uciec nawet 2.500 l wody rocznie!

 7. preferować prysznic zamiast wanny pełnej wody

 8. łapać deszczówkę i używać jej np. do podlewania ogrodu czy mycia chodników

 9. nie podlewać roślin w południe

 10. wybierać rozwiązania techniczne zmniejszające zużycie wody w domu (np. perlatory na kranach) i wykorzystujące wodę szarą

 11. reagować, gdy woda leje się w przestrzeni publicznej lub w budynkach instytucji publicznych – zakręcać krany, powiadamiać urząd gminy czy służby komunalne (np. wodociągowe), powiadamiać gospodarzy obiektu w którym np. są nieszczelne spłuczki lub krany w toaletach.