zapisz30akcja

Zorganizuj z nami wydarzenie w ramach wolontariatu pracowniczego

Nasze wydarzenia charakteryzuje wyjątkowa atmosfera, która jednoczy wszystkich pracowników w realizacji powierzonego zadania. Sprzątanie ma charakter doborowej integracji, może być również zorganizowane na zasadach współzawodnictwa. ​

Co zapewniamy podczas takiego wydarzenia?

Ustalenie z lokalnymi władzami miejsca przeprowadzenia akcji oraz pozyskanie niezbędnych zgód

Ustalenie odbioru odpadów
Scenariusz wydarzenia opracowany indywidualnie pod firmę, która organizuje sprzątania i przygotowanie niezbnędnych materiałów, takich jak np. regulamin wydarzenia, zasady współzawodnictwa, itd.
Ekologiczny katering, opieka ratownika medycznego, sanitariaty
Ubezpieczenie wydarzenia
Zapewnienie środków czystości i sprzętu dla uczestników, takich jak chwytaki, rękawice, worki.

 

Napisz do nas na adres fundacja@naszaziemia.pl. Podaj szacowaną liczbę pracowników, którzy wezmą udział w akcji, oraz sugerowany termin. W odpowiedzi prześlemy pakiet informacji na temat naszych akcji terenowych w ramach Sprzątanie świata – Polska.