Nie ma śmieci - są surowce! Sprzątanie świata - Polska 2017 Kluby Naszej Ziemi Strona Miry

Partnerzy

 

 

Nasza firma jest częścią grupy Coca-Cola Hellenic, jednego z największych na świecie i największego w Europie rozlewcy napojów The Coca-Cola Company. Nasza firma posiada spójną strategię działań w ramach zrównoważonego rozwoju spółki.

 


Rekopol Organizacja Odzysku S.A. została założona przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu zabezpieczania i reprezentowania interesów producentów i importerów produktów w opakowaniach, w związku z nałożoną na przedsiębiorców odpowiedzialnością finansową za odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzanych przez nich na rynek.

 


Żywiec Zdrój S.A. nie tylko produkuje wodę i napoje na bazie wody źródlanej, ale też jako dobry i odpowiedzialny sąsiad troszczy się o ludzi i miejsca, na których działa. Żywiec Zdrój S.A. inicjuje szereg programów edukacyjnych, budując świadomość Polaków na temat zdrowego stylu życia, właściwych nawyków żywieniowych itp.

 

 


Abrys - RecyklingMiesięcznik „Recykling” przedstawia kwestie związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów w Polsce i na świecie. Publikowane są w nim informacje na temat ustawodawstwa, zarządzania gospodarką odpadami, technologii przetwarzania, powstających instalacji i wykorzystywanych urządzeń, edukacji ekologicznej oraz wydarzeń branżowych, w których warto uczestniczyć. Wydawany jest od 2001 r. w nakładzie 5500 egzemplarzy.

 


Grupa DB Schenker od wielu lat konsekwentnie prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. Jednym z jej najważniejszych założeń jest szacunek wobec środowiska naturalnego i ciągłe doskonalenie procesów i technologii uwzględniających potrzeby ekologiczne.

 


Zdjęcia pokaz slajdów PicLens